KOKYBĖ

Siekdami patenkinti klientų poreikius ir viršyti jų lūkesčius, didžiausią dėmesį skiriame kokybės valdymui.  Esame sertifikuoti ir dirbame laikydamiesi pasaulyje pripažintų veiklos organizavimo standartų:

  • kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015;

ISO 9001
  • aplinkos apsaugos standartas ISO 14001:2015;

ISO 14001
  • darbų saugos ir sveikatos vadybos standaras ISO 45001:2018

ISO 45001