Naujienos

2019

Siekdami patenkinti klientų poreikius ir viršyti jų lūkesčius, didžiausią dėmesį skiriame kokybės valdymui.  Esame sertifikuoti ir dirbame laikydamiesi pasaulyje pripažintų veiklos organizavimo standartų:

  • kokybės vadybos standartas ISO 9001:2015;

ISO 9001
  • aplinkos apsaugos standartas ISO 14001:2015;

ISO 14001
  • darbų saugos ir sveikatos vadybos standaras ISO 45001:2018

ISO 45001

ES investicijos:

preview

preview

 

2015 birželio 11 d. UAB „Premeta“ pasirašė Lietuvos plastiko klasterio jungtinės veiklos sutartį kartu su Šiaulių, Panevėžio, Kretingos, Klaipėdos rajono įmonėmis, gaminančios plastiko produktus, bei trejomis mokslo įstaigomis. Dabar įmonės kartu sieks ES struktūrinių fondų paramos, ieškos užsienio klientų, plėsis ir kurs naujas darbo vietas. Mokslo įstaigos ruoš plastiko gamybos sektoriui skirtus specialistus ir atliks mokslinius tyrimus.

2015 gruodžio 9 d. UAB „Premeta“ pradėjo savo narystę inžinerinės pramonės asociacijoje “Linpra”.

Kartu su kitomis pramonės įmonėmis planuojama gerinti verslo aplinką, pakelti specialistų ruošimo kokybę, skatinti eksporto plėtrą, įdiegti naujus mokslo laimėjimus ir technologijas gamyboje.Kuriame Lietuvos ateiti

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2014 m. gegužės 12 d.

Panevėžys

UAB „Premeta“, vykdanti metalo mechaninio apdirbimo veiklą bei kitų specialiosios paskirties mašinų gamybą, sėkmingai konkuruoja su Lietuvos panašaus veiklos pobūdžio įmonėmis, tačiau, nepaisant to, nuolat ieško būdų ir galimybių dar labiau įsitvirtinti jau užimamose rinkose ir atrasti savo vietą naujose.

„Užsibrėžėmė sau tikslą - didinti pardavimus Lietuvoje bei sėkmingai užsitikrinti nišą užsienio šalių rinkose. Visgi supratome, jog norint tai pasiekti bus reikalingas ne tik nuodugnus strateginis planas, bet ir nemažos investicijos, - teigia UAB „Premeta“ direktorius Evaldas Adomavičius. – O siekiant užtikrinti stabilų eksporto ir bendrą pajamų augimą, bene svarbiausias žingsnis – galimų rinkų bei pirkėjų paieška dalyvaujant užsienyje vykstančiose parodose. Tad pasinaudoję ES parama, turėjome galimybę šį strateginį tikslą gana sėkmingai įgyvendinti.“

Projektui „UAB „Premeta“ produktyvumo didinimas plečiant pardavimus užsienio rinkose“ (Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-056) įgyvendinti iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros Ekonomikos augimo veiksmų programos Naujų galimybių priemonės fondo skirta parama sudarė 55 proc. visoms suplanuotoms priemonėms reikiamų lėšų – 43 903,55 Lt, kitą dalį – 35 921,09 Lt - investavo pati įmonė.

Per dvejus metus UAB „Premeta“ savo gaminamą produkciją pristatė 3 specializuotose tarptautinėse parodose Švedijoje ir Suomijoje, o, siekiant kuo išsamiau pristatyti įmonę ir supažindinti su teikiamomis paslaugomis bei produktais, įmonė pasigamino rinkodaros priemonių komplektą.

„Tikimės, jog sėkmingai įgyvendinus projekto tikslus ir veiklas, padidės įmonės žinomumas užsienio rinkose, ko dėka pavyks sėkmingai įsitvirtinti naujose rinkose ir didinti įmonės „Premeta“ pardavimų apimtis“, - paramos nauda džiaugiasi UAB “Premeta” direktorius Evaldas Adomavičius.

Tikslingai investavus savo ir ES paramos lėšas, įmonė pasiekė bene svarbiausią sau keltą tikslą – UAB „Premeta“ užmezgė naujus ryšius užsienio rinkose, padidino bendrą įmonės ir jos teikiamų paslaugų bei produktų žinomumą.. Įmonės gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų išvedimas į platesnę rinką turės ilgailaikį poveikį ne tik pačios įmonės strateginių tikslų įgyvendinimui, bei ir prisidės prie Lietuvos smulkiojo bei vidutiniojo verslo plėtotės ir kels šalies ekonominius rodiklius.

Kuriame Lietuvos ateiti

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2013 m. gruodžio 27 d.

Panevėžys

Įmonės strateginis tikslas – įgyvendinti MTTP infrastruktūros plėtos projektą, sukurti ir sėkmingai komercializuoti naujos kartos plastikinių gaminių (plastikinės taros) formavimo įrangą (formas), padidini jų kaip AVAT produkcijos dalį savo pardavimų struktūroje, ir per artimiausius metus tapti viena didžiausių plastikinės taros formavimo įrangos gamintojų Lietuvoje.

„Įmonės strateginis tikslas vykdyti bendrovės plėtrą, kurti didesnės pridėtinės vertės gaminius (taip didinant AVAT produkcijos dalį įmonės pardavimų struktūroje), įeiti ir įsitvirtinti eksporto rinkose, panaudoti naujausias mokslo žinias naujos kartos inovatyvių produktų kūrimui nulėmė projekto poreikį - teigia Evaldas Adomavičius, UAB „Premeta“ direktorius. – Dabartinė plastikinės taros formavimo įrangos paklausa pasaulyje nuolat auga, gamybos technologijos tobulėja - tai reiškia, kad UAB „Premeta“ turi didžiulį augimo potencialą. Vien įmonės lėšomis laiku sureaguoti į rinkos pokyčius ir kurti naujus gaminius, pasižyminčius naujomis kokybinėmis charakteristikomis, nebūtų pavykę taip greitai, tačiau Europos Sąjungos fondų parama padėjo ne tik didinti įmonės produktyvumą, išlikti konkurencingais, bet ir plėsti savo gaminių asortimentą bei pardavimų rinkas.“

Bendrovė įgyvendino projektą „UAB „Premeta“ MTTP infrastruktūros modernizavimas, įsigyjant MTTP įrangą naujos kartos inovatyvių produktų kūrimui“ (Nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-03-003) pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę „Intelektas LT+“ . Projekto veikloms iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 77 730 litų parama, antra tiek lėšų projekto įgyvendinimui skyre įmonė. Bendra projekto suma sudarė 155 460 Lt.

Projekto metu įsigyta MTTP įranga – pirmasis ir labai svarbus žingsnis inovatyviems gaminiams kurti bei jau gaminamiems tobulinti. UAB „Premeta“ priimtas sprendimas investuoti į MTTP infrastruktūros modernizavimą bei naujomis, šiandieninės rinkos kokybinius poreikius atitinkančiomis savybėmis pasižyminčių gaminių kūrimą turės ilgalaikį teigimą poveikį veiklos rodikliams. Tai užtikrins sėkmingą plastikinės taros formavimo įrangos gamybos apimčių plėtrą, įmonės produktyvumo augimą bei konkurencingumo didėjimą tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių rinkose, o tuo pačiu ir eksporto didėjimą.


Atgal