ES projektai

UAB „Premeta“ skaitmeninimo technologijų gamybos procesuose diegimas
Projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0087

Priemonė: Pramonės skaitmeninimas LT

Projekto tikslas –įgyvendinti kompleksines priemones apimančias esamų įrenginių skaitmeninimą, terminalinių darbo stočių įrengimą, esamos verslo valdymo sistemos optimizaciją, įdiegti operatyvią verslo valdymo sistemą bei įmonės gamybinį procesą visiškai išpildančius, šiuo metu trūkstamus, automatizuotus įrenginius.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.

Projekto vykdytojas- UAB Premeta

Finansuojama iš Europos Regioninės plėtros fondo.